Postęp i uwstecznienie

Posted by on Lip 18, 2013 in Atlasy geograficzne, Mapy | 0 comments

autor: Eric Fischer, cc: by

autor: Eric Fischer, cc: by

Jeszcze w czasach przed naszą erą podróżnicy, matematycy i uczeni przyjmowali za pewnik, że Ziemia jest kulista. W drugim wieku p.n.e. powstał pierwszy globus, skonstruowany przez Kratesa z Mallos, który dowodził, że odwzorowanie Ziemi będzie poprawne wówczas, gdy umieści się je na kuli. W tym samym mniej więcej czasie opracowano system południków i równoleżników i zasadę, że każdy punkt w terenie ma określone współrzędne geograficzne. Zanim powstały średniowieczne atlasy geograficzne, zapełnione fantastycznymi stworami i rysunkami na płaskiej jak naleśnik ziemi, starożytni kartografowie robili znaczne postępy w coraz precyzyjniejszych rysunkach map. Za ojca współczesnej kartografii uważa się Klaudiusza Ptolemeusza, autora dzieła „Geografia”. W dziele tym Ptolemeusz prezentuje spójny system południków i równoleżników, w który wpisał znane wówczas kontynenty. Średniowieczna, chrześcijańska Europa zapomniała całkowicie o tym dziele i o wszystkich osiągnięciach w dziedzinie kartografii, tworząc swój prymitywny i fantastyczny wizerunek Ziemi. Praca Ptolomeusza służyła uczonym arabskim, natomiast na naszym kontynencie odkryto ją dopiero na początku XV wieku po przetłumaczeniu z greki na łacinę. Z dzisiejszego punktu widzenia opracowanie to posiadało szereg błędów, jednak stało na nieporównanie wyższym poziomie niż późniejsze, średniowieczne interpretacje obrazu Ziemi . Starożytni Rzymianie nie wykazali się specjalnym postępem naukowym w dziedzinie kartografii w porównaniu z podbitymi przez nich Grekami. Umieli natomiast doskonale wykorzystać greckie osiągnięcia, tworząc precyzyjne, wojskowe mapy. Nanosili na nie najważniejsze miejscowości imperium wraz z drogami do nich prowadzącymi. Na znanych wówczas kontynentach – Europie, Azji i Afryce wykonywali pomiary prowincji rzymskich, a co ciekawe mierniczych sprowadzano z Egiptu. Wśród nielicznych zachowanych przykładów rzymskiej kartografii znalazły się tez plany obozów wojskowych.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *