Mapy, mapki i plany

autor: smjbk, cc: by

autor: smjbk, cc: by

Graficzne odwzorowanie terenu uznane było za bardzo przydatne już w czasach starożytnych. Myśliwym pomagało w zaznaczeniu terenów obfitych w zwierzynę łowną, a dowódcom wojskowym w opracowywaniu strategii bitew. Do naszych czasów wykształciło się wiele typów i rodzajów map, opartych wszakże na jednolitym systemie równoleżników i południków oraz skalowania. Dostępne w księgarniach atlasy geograficzne oraz umieszczone w nich mapy prezentować mogą rozmaity stopień szczegółowości – od atlasów geograficznych świata po mapy miast, osiedli i poszczególnych działek terenu i posesji. Odrębną kategorię stanowią mapy i atlasy nieba. Dla użytkowników dróg opracowane są mapy i atlasy drogowe. Posługiwanie się mapą wydaje się umiejętnością niezbędną dla każdego kierowcy. Ostatnimi czasy nastała moda na korzystanie z nawigacji satelitarnej, czyli tak zwanego systemu GPS. Jest to niewątpliwie wygodny sposób poruszania się samochodem po nieznanym terenie, pod warunkiem, że sytuacja na drogach jest stabilna. W momencie zmian w organizacji ruchu, rozkopów, itp., kierowca zawierzający wyłącznie nawigacji może mieć kłopoty z dotarciem do celu. Dlatego, na wszelki wypadek, lepiej mieć w samochodzie również aktualną mapę drogową. Trochę odmienny charakter posiadają mapy turystyczne. Przede wszystkim na ogół obejmują one nieco mniejszy fragment terenu. Użytkownik takiej mapy korzysta z naniesionych na nią miejsc stanowiących atrakcję turystyczną oraz dróg dotarcia do nich. W legendzie mapy oprócz standardowych objaśnień zamieszczane są notki dotyczące obiektów wartych zobaczenia. Również plany miast mogą być wydawane w różnych wersjach. Typowy , standardowy plan miasta, to możliwie jak najbardziej szczegółowa mapa uwzględniająca najmniejsze uliczki i skwery. Przygotowany na użytek turystów plan miasta ma przeważnie wydzielone i powiększone centrum oraz wyeksponowane położenie tych obszarów i budynków, które mogą stanowić atrakcję dla zwiedzających.