Pomiary i precyzja

O ile najstarsze mapy pochodzące z czasów prehistorycznych są raczej swobodnymi rysunkami, to cywilizacje starożytne posługiwały się już technikami pomiarowymi. Kartografowie starożytnego Egiptu wykonywali mapy na papirusach, materiale łatwo ulegającym zniszczeniu, toteż zachowanych map egipskich jest znikoma ilość.

Geografia i mapy

Współcześnie trudno sobie wyobrazić życie bez map. Już od początku szkolnej edukacji dzieci oswajane są z mapami i posługiwaniem się nimi. Nauka geografii opiera się na stałym korzystaniu z map. Wyjaśniane są różnice pomiędzy mapą fizyczną i polityczną, znaczenie kolorów na obu rodzajach map.

Mapy, mapki i plany

Graficzne odwzorowanie terenu uznane było za bardzo przydatne już w czasach starożytnych. Myśliwym pomagało w zaznaczeniu terenów obfitych w zwierzynę łowną, a dowódcom wojskowym w opracowywaniu strategii bitew. Do naszych czasów wykształciło się wiele typów i rodzajów map.

Palcem po mapie

Często jest tak, że ludzie stają przed ciężkim wyborem gdzie pojechać chociażby na urlop. Wtedy zaczyna się wielkie szukanie i czytanie, a przecież można tą wiedzę już mieć wcześniej w głowie i tylko pielęgnować. Zasada palcem po mapie jest bardzo fajnym sposobem utrwalania wiedzy.

"O drodze więcej do­wiesz się idąc, niż stu­diując mapy. "